لطفاً محصولات مورد نیاز خود را از لیست زیر انتخاب نمایید

52UH : باتری موبایل به عنوان یک منبع تغذیه و ولتاژ و جریان مورد نیاز دستگاه را برای روشن شدن و مصرف انرژی در تلفن های همراه استفاده میشود.

باتری گوشی ها دربردارنده انرژی شیمیایی است و زمانی که گوشی به برق متصل می شود، برق برای شروع مجدد واکنش مواد شیمیایی با باتری مورد استفاده قرار می گیرد و الکترون ها از قطب منفی (آند) باتری به قطب مثبت آن (کاتد) انتقال داده می شوند.